EN MANN KOM NED FRA RAET


Vi lever i en verden av tegninger. Overalt er streker og logoer risset inn i samfunnets fasade: våre telefoner, våre gater, våre skilt. De er symbolene som vil bringe oss videre – ja, kanskje mot oppfyllelsen av våre drømmer.

For 3000 år siden i Østfold ble også de viktigste symbolene risset inn i stein. Men tegningene var ikke bare om verden, men hele verdensrommet. Med sine bilder i berget har menneskene som bodde her, fortalt oss hvordan de tolket de største gåtene: liv og død, sjelens reisen gjennom stjernene, og gjenfødsel om våren.

Solskip – Stjerneguder – Sjamanens håndtegn...

... disse er avbildet titusener av ganger der sola går ned i havet, og der bakketoppen strekker seg mot himmelen. Bildene i berget er overalt hvor vi går – ved skolegården, ved stranden, langs E6. De forteller om en tid da vår del av verden var kulturell rik og politisk mektig. I de to siste tiårene har nordiske forskere tatt store fremskritt i å lese bildene: alle de nye, spennende oppdagelsene ligger til grunn for monologen.

En mann kom ned fra Raet er en dramatisk monolog om Runjar, den største sjaman som har levd i regionen vår – han som tolket stjernehimmelens gåter og årstidenes tegn, han som ledet arbeidet med å hogge bilder i berget. Og det var Runjar som reddet folket etter Skyggenes Dag, katastrofedagen da sola ble formørket. Den gripende historien han har å fortelle, blir farget av elektroniske lydkulisser som bærer lytteren langt inn i egen fantasi og langt ut mellom stjernene.

Premieren var i Sarpsborg i november 2016, med elektronisk musikk av Jonas Bjerketvedt. Sommeren 2017 ble dramaet forvandlet til utendørs-forestilling ved Olavsdagene i Sarpsborg.