BLUE MOUNTAIN   


Kammeropera libretto (2007)

Bestilt av Det norske blåseensemble


Denne operatiske versjonen av mitt teaterstykke Blåmannen (se egen meny ovenfor), med musikk av New York-komponist Justin Dello Joio, var planlagt som en stor finale på Festspillene i Bergen i 2007. På grunn av sykdom i Dello Joios familie måtte premieren utsettes til Ultimafestivalen i Oslo senere på året - men fortsatt med Festspillene som produsent. 

Operaen har siden kommet ut på CD (Bridge Records, New York) og partituret ble publisert av EB Marks Music Publishers i New York. 

Her er 3 anmeldelser i ledende musikk-blad:
International Record Review
American Record Guide
Gramophone

Her er to utdrag fra premieren i Oslo – med Marianne Anderson (Nina Grieg), Torben Grue (Doctor Rossing), Njål Sparbø (Grieg) og Nils Harald Sødal (Percy Grainger). Kenneth Jean er dirigenten.