«Bendik og Årolilja» : anmeldelser


«Andrew Boyles historie om Riis’ dager før første elektrosjokkbehandling gir et solid inntrykk av hans virkelighetsoppfatning. En eksentrisk forestilling om en eksentrisk person, som fenger og engasjerer på en informativ og samtidig underholdende måte.»

Kristine Andreassen, Fredriksstad Blad


«Andrew Boyle har dukket dypt ned i bade personligheten Bendik Riis og i hans ublide skjebne. Forestillingen er et verdig monument over en mann som ikke kunne finne seg til rette i samfunnet.»

Ernst Rolf, Demokraten


«En forestilling som gjennom et vellaget manus ønsket å fange hvordan denne mannen forholdt seg til verden rundt seg. I salen var det rom for ettertanke og stillhet for publikum. De fikk se en forestilling som med gode grep underbygget den sterke historien.»

Ingeborg Malterud, Moss Avis