Editor: Ann-Jorid Pedersen
Utgitt på norsk og engelsk.

Er det mulig å avkode de gåtefulle bildene som ble meislet i Østfolds granitt for 3000 år siden?

Hvem bygget de magiske steinringene?

På grunnlag av de siste årenes store gjennombrudd i oldtidsforksning skrev jeg denne boka, og tok med mye ny kunnskap om bronsealderen.

Det var en tid  da metallet var med på å utvikle en rik kultur i regionen. Og en tid da mennesker hogget inn i berget sine historier om:

SOLSKIP OG STJERNEGUDER.

Dette er en annerledes guidebok. Her er en rundreise til Østfolds bronsealdersteder, innblikk fra fageksperter, en novellefortelling, ordlister, tips om andre severdigheter, og mye mer.