2017

Delius and Norway

Den første biografien om Frederick Delius med hovedvekt på hans nære forhold til Norge og hans enestående rolle i Norges kamp om selvstendighet.

Publisert sommeren 2017 av Boydell & Brewer.

https://boydellandbrewer.com/delius-and-norway-hb.html

 

2007            

Solskip og stjerneguder            

En studie av bronsealderen i Østfold. 

 

2008            

Ships of the Sun

Engelsk oversettelse av ovenstående

 

2010            

Eventyrlige Østfold

Fortelling om bronsealderen: novelle i bok redigert av Torill Stokkan.


 

2000            

Olavsferden: En festival for sin tid

Beretning om Olavsdagene i Sarpsborg. Bestilt av Sarpsborg kommune og Østfold byoffensiv.